درخواست برگزاری گشت ایستگاه راه آهن

گشت های دانش آموزی ایستگاه راه آهن تهران به منظور هدفمند نمودن بازدیدها و اردوهای دانش آموزی، تعمیق یادگیری، اثربخشی آموزش ها و آشنایی دانش آموزان با صنعت حمل و نقل ریلی بعنوان حمل و نقل سبز طراحی شده تا آنچه را که این عزیزان در کتابهای درسی مطالعه نموده اند، از نزدیک مشاهده نموده و از دیدن آنها لذت ببرند.

ادر صورت درخواست برگزاری گشت دانش آموزی از ایستگاه راه آهن، لطفا اطلاعات زیر را تکیمل و ارسال نمایید، همکاران ما در "ریل گردی" برای ارائه خدمات با شما تماس خواهند گرفت.

از آخرین رویدادهای ریل گردی با خبر شوید

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید