سوالات متداول

آیا می توان نام مسافر را پس از ثبت نام تغییر داد؟
بلیط قطار چه زمانی و چگونه صادر می شود؟
چگونه می توان مطمئن شد که ثبت نام انجام شده است؟
در صورتی که تأیید خرید صادر نشود چه اقدامی می توان صورت داد؟
مشکل و شکایت را چگونه به مدیریت ریل گردی ارسال می شود؟
چه مدارکی برای گرفتن بلیط و سوار شدن قطار لازم است؟
تخفیف چه زمانی و چگون صورت می گیرد؟
از آخرین رویدادهای ریل گردی با خبر شوید

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید